เห็นความรักของสุนัขแล้ว สบายใจจัง แม้ว่าแม่มันจะตายไปแล้ว แต่ก็ยังรักและดูแล ใครอกตัญญู ก็อาย Dog มันนะ
Loading...