نیمه اسفند 91 حامد برای دینا و ملینا توی اوشان تولد گرفت و مارو دعوت کرد (ما-عصی و بچه ها-امیر با خانواده-راحله با خانواده-سلمه دختر منیژه با شوهرش و برادرش پسر اصغر هانیه هدیه علی و بهجت و چند تا از دوستای حامد)شب خیلی خوبی بود
Loading...