Game Worn Nov. 5, 2006 v Miami Dolphins 2 catches, 42 yds., 1 TD
Loading...